سنگ نوردی فعالیت چند جانبه که شامل اشکالی مانند بولدرلینگ،سر طناب،....ازسطوح طبیعی و مصنوعی است.

تمرکز اصلی تحقیقات در مورد کارکرد های فیزیولوژیکی  توضیح داده شده است. بیشتر
تحقیقات اخیر نشان می دهد که سطح اضطراب کوهنوردان کم تجربه بالا رفته است و در پاسخ  به صعود های کوهنوردی است.تحقیقات ملاحظه شده  در مورد مزایای سنگنوردی با تمرکز کمتر در تعامل روانی و عوامل فیزیولوژیکی
جایگزین شده است. هدف از این مطالعه به بررسی تاثیر .... روی فواید فیزیولوژیکی و روانی صعود در مقایسه با پس از آن است.. ده نفراز  کوه نوردان سطح متوسط ​​داوطلب تکمیل آزمایشات دو صعودolsc،2lc...شدند.زمان صعود،غلظت لاکتات(پایه،قبل از صعود،پس از صعودو 15دقیقه پس از صعود)؛ضربان قلب(1 دقیقه قبل از صعود،اوج ضربان قلب،1 دقیقه پس ازصعود،و متوسط صعود در سراسر مدت زمان صعود)،مصرف اکسیژن،اضطراب قبل از صعود(R2_CSAI) برای هر یک کوه نورد درهر دو آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تفاوت قابل توجهی در خود گزارش دهی اضطراب شناختی و صفتی قبل از صعود

 (t(9) = 2.79, p = 0.01, t(9) = 1.94, p = 0.043) ،زمان صعود()=3.07, p = 0.00529)t) ,غلظت لاکتات پس از صعود بین صعود ها(t(9) = 2.58, p = 0.015).وجود دارد.این نتایج نشان می دهد که استرس تحت فشار در عوامل فیزیولوژیکی به مانند عوامل روانی در پاسخ به سنگنوردی می باشد.سطوح اضطراب بالاتر مرتبط با OSLC به احتمال زیاد پاسخ های فیزیولوژیکی سنگنودان سطح متوسط را در این مطالعه تحت تاثیر قرار می دهد.مطالعات آتی باید نوع صعود،تجربه سنگنوردان و شمارصعود ها را به حساب آورند.و همچنین ارتباط بین فاکتورهای فیزیولوژیکی و روانی را در پاسخ به سنگنوردی به شمار آورند.تاريخ : چهارشنبه بیستم آذر 1392 | 23:49 | نویسنده : عسل |

این مطالعه ،بررسی رابطه بین اضطراب رقابتی و استراتژی های مقابله ای در ورزشکاران جوان است.
60 کاراته کار و 72 دو و میدانی کار مورد مطالعه قرار گرفتند. سن ورزشکاران در بازه زمانی بین 18 و 25 سال است. همه ورزشکاران به مدت 6-8 سال تمرین داشته اند.

ابزار پژوهش به کاررفته، پرسشنامه اضطراب رقابتی - 2 (CSAI - 2) و پرسشنامه مقابله ای برای موقعیت های استرس زا (CISS)می باشد.
نتایج نشان می دهد که ورزشکاران هنرهای رزمی در سطح  بالاتری از اعتماد به نفس و  سطح کمتری از اضطراب جسمی وشناختی نسبت به ورزشکاران دو و میدانی قرار دارند.
استفاده از استراتژی های مقابله ای در موقعیت های استرس زا نیز بین دو گروه   متفاوت است.
در مرحله بع ی مطالعه، افراد به دو گروه با توجه به سطح عملکرد (یعنی "برنده" و "بازنده") تقسیم شده است.
بازندگان  سطوح بالاتری از هر دواضطراب ، شناختی و جسمی را نسبت به برندگان دارا بودند.
 آنها همچنین نمرات بالاتر در مقیاس های کم اهمیت به عنوان مثال احساسات گرا و اجتناب گرا داشتند.
وابستگی متقابل معنی داری بین اضطراب و سطح عملکرد در شرایط تنش رقابتی وجود دارد.
 پژوهش های آینده نیز باید نقش واسطه ای احتمالی عوامل دیگری مانندعوامل روانی، صفات شخصیتی را در نظر بگیرند.
 
واژه های کلیدی : استرس ، سطح عملکرد، اضطراب رقابتی

 تاريخ : چهارشنبه بیستم آذر 1392 | 23:37 | نویسنده : عسل |

شخصیت در حقیقت به دو عامل کلی وراثت و محیط و تاثیر متقابل آنها بستگی دارد

اثر وراثت و غده ها در رشد شخصیت

هر موجود آدمی کم و بیش وراثت صفات و ویژگی های فطری پدر و مادر خویش است. برخی از این صفات به صورت نمایان و برخی دیگر به حالت نهان به ارث می رسند.

اثر عوامل محیطی در رشد شخصیت

روان شناسان در نتیجه پژوهش دریافته اند که انسان مخلوق فطرت و محیط خویش است. برخی از پژوهشگران اثر محیط را مهمتر از عوامل ارثی دانسته اند و آنرا عامل بسیار موثری در پیشرفت فکری، عقلی و رشد شخصیت معرفی کرده اند. در زیر به اختصار درباره چند عامل محیطی بررسی می کنیم.

1-محیط پیش از تولد

پس از آنکه نطفهء موجود زنده بسته شد، رحم مادر نخستین محیط موثر در رشد شخصیت جنین به شمار می آید. سپس تغذیه، بهداشت تن و روان مادر اثر فراوانی دارند.

2-محیط بعد از تولد

هنگامی که نوزاد پا به عرصه وجود می گذارد مادر و پدر، خانواده و تغذیه مهمترین عواملی هستند که زمینه شخصیت او را فراهم می آورند.

الف- تاثیر مادر

نخستین کسی که کودک با او آشنائی و ارتباط حاصل می کند مادر است. وقتی مادر به کودک شیر می دهد و با دستهای خود او را نوازش می کند میان آنها علاقه مندی و رابطه محبت آمیز برقرار می گردد. از سوی دیگر مادرانی هم هستند، که بر حسب وظیفه، به کودک شیر می دهند ولی رفتار محبت آمیزی با او ندارند. این دو شیوه رفتار دو گونه شخصیت به وجود می آورد. در مورد نخست کودک دارای شخصیتی سازگار، فعال و پویا می شود و در مورد دوم ممکن است درون گرا و ناسازگار بار آید.

ب- نقش پدر

پس از اینکه کودک به رشد کافی رسید و اعضاء خانواده را به خوبی شناخت اهمیت پدر برایش مشخص می گردد.

رویهمرفته، محیط خانواده در ساختن شخصیت فرد تاثیر بسزائی دارد.

ج- تاثیر مدرسه

پس از خانواده آموزشگاه یا محیط مدرسه یکی دیگر از مهمترین عوامل ایجاد شخصیت است. زیرا، کودکان و نوجوانان بخش مهمی از زندگی خود را زیر نظر معلمان و مطابق برنامه های تربیتی در مدارس می گذرانند. در مدرسه است که شخصیت فکری ، علمی ، اخلاقی و اجتماعی افراد تکامل می یابد.

د- تاثیر فرهنگ

یکی دیگر از عوامل تغییر شخصیت، فرهنگ هر جامعه است که نمودار ویژگیهای یک ملت به شمار می آید و الگوئی است که افراد آن ملت یا جامعه باید خود را به قالب آن درآورند(پارسا، 75).

تاريخ : دوشنبه بیست و نهم مهر 1392 | 20:26 | نویسنده : عسل |

 

فلسفه مربي گري

فلسفه از يك سري اصول و عقايد تشكيل شده كه به افراد ياري مي نمايد تا با موقعيت هاي بيشماري كه در زندگي با آن مواجه مي گردند مقابله كرده و موفق شوند. هر مربي بايد فلسفه مخصوص به خود داشته باشد چرا كه در شرايطي متفاوت از ديگران مربي گري نمايد . هنگاميكه يك مربي مشغول كار مربي گري خويش مي باشد فلسفه او بيشتر از دانش و آگاهي اش از يك رشته ورزشي به او كمك مي نمايد و ترديد ودودلي او رانسبت به شكل بندي قوانين تمرين، سبك بازي، انضباط تيمي، رقابت، اهداف كوتاه مدت و بلند مدت و غير و را از بين مي برد.

بسط فلسفه مربي:

اگر يك مربي به خودآگاهي دست نيافته باشد و نداند كه كيست و يا از ماهيت وجودي خود اطلاعات كافي نداشته باشد هرگز به اعضاي تيم خود نمي تواند كمك كند تا چيزي شوند كه او مي خواهد.

مي بايست بياد داشت كه ورزشكاران بيشتر چيزي خواهند شد كه مربي مي باشد نه آن چيزي كه مربي درخواست تبديل شدن به آن را دارد.

دستيابي به خودآگاهي در بين مربيان تيمهاي ورزشي

مربيان ورزش از دو روش براي دستيابي به خودآگاهي مي توانند بهره جويند:

1- صداقت و روراستي با خويشتن خويش و خودارزيابي: يك مربي ورزش مي بايست صادقانه اشكالات و معايب خود را يافته و درصدد اصلاح آن برآيد. گاه اين رويارويي با واقعيت وجودي و خود ارزيابي مي تواند دردناك باشد و منجر به فرار از خويشتن گردد.

2-   درخواست ارزيابي ديگران :

گاه لازم مي گردد كه يك مربي از ديگران بخواهد كه او را ارزيابي نموده و نظر خود را نسبت به نامبرده اعلام نمايند. يك مربي مي بايست مرتب از خود بپرسد من كه هستم؟ از زندگي چه مي خواهم؟ اهدافم به عنوان يك مربي ورزش چيست؟ آيا به عنوان يك مربي موفق ارزيابي مي گردم؟ و يا چه عواملي ازمن يك مربي بهتر و كارآزموده خواهد ساخت؟

نقش هاي متمايز مربيان ورزش:

مربيان ورزش در نقش هاي گوناگون و متمايز مي توانند ظاهر گردند :

1-   رهبر (Leader) : مربي در نقش رهبر، هدايت كننده و مشخص كننده مسير مي باشد.

2-  پيرو(Rollower) : مربي به عقايد ديگران احترام گذاشته واز آنها براي رويارويي با مسائل ياري مي جويد.

3-  معلم ( Teacher ) : مربي ورزش در نقش معلم، آموزش دهنده فنون و مهارتهاي عملي و اخلاقي محسوب مي گردد.به مرور زمان شخصیت بازیکنان به نوع شخصیت مربی و تیمی که از او انتظار دارد تبدیل می گردند.

4-  تعيين كننده محدوديت ( Restricter ) : مربي با واقع بيني خود به بررسي مسائل پرداخته و در شرايط ويژه تصمیم گیرنده  مي باشد.

5-  روانشناس يا مشاور ( Psychologist or conseller) : مربي مي بايست با خصوصيات روحي واخلاقي بازيكنان تيم خود آشنا بوده، و آنها را در رسيدن به ايده آلهاي فكري و عملي ياري نمايد.

6-  دوست(Friend ) : مربي مي بايست رفاقتي سازنده مبتني بر اعتماد و صميميت با بازيكنان تيم برقرار نمايد.

7-  جانشين والدين (As parent ) : مربي ورزش گاه لازم مي گردد كه از ديدگاه يك ولي به ورزشكار خود بنگرد و به رفع معضلات او بپردازد.

يك مربي با تظاهر درهر يك از نقش هاي توضيحي در متن بالا به اقتضای موقعیت تیم و یا وضعیت هر یک از افراد تیم مي تواند كمك هاي ارزنده اي به ورزشكاران خود نموده و با رفع مشكلات جانبي، آنان را به بالاترين سطح عملكرد ورزشي نزديك نمايد.

تقسيم بندي مربيان ناكارآمد از ديدگاه روانشناسي ورزش

   مربي پروفسور:

منظور از اينگونه مربي، فردي است كه مدعي است همه چيز را مي داند و درصحبت هايش بطور مداوم از واژه هاي تخصصي استفاده مي نمايد.

   مربي پرمدعا:

مربي پرمدعا هرگز حاضر به پذيرفتن اشتباهات خود نمي باشد و تمام اشتباهات و خطاها را به بازيكنان خود معطوف مي دارد .

   مربي بد زبان:

مربي بد زبان بطور مداوم در حال طعنه زدن و انتقاد كردن از بازيكنان و كادر تيم مي باشد.

    مربي شكلاتي

مربي شكلاتي بطور مداوم درحال تحسين و جايزه دادن به كادر تيم خويش مي باشد.

   مربي دمدمي مزاج:

اينگونه مربي در هر لحظه تصميمي اتخاذ كرده و هر بار به گونه اي متفاوت عمل مي نمايد.

    مربي حراف:

اينگونه مربيان بطور مرتب درحال حرف زدن و تذكر دادن به بازيكنان تيم خويش مي باشند.

   مربي صورت سنگي:

مربي صورت سنگي به مربي گفته مي شود كه بدون احساس مي نمايد . چنين مربي اي نه تنها در شادي پيروزي ها و موفقيت هاي تيم شركت نمي نمايد بلكه حتي در غم شكست هاي ورزشكاران تيم خود نيز نمود عيني ندارد.

در پایان مطلب می توان در یافت که یک مربی قطعاً می بایست دارای یک فلسفه جهت هدایت و رهبری تیم خود باشد در عین حال می بایست متناسب با ساختار و وضعیت تیم نوع مشکل مورد مواجهه در مسابقات بطور متغییر در هر یک از نقشهای هشت گانه ظاهر می گردد.                           تاريخ : دوشنبه بیست و نهم مهر 1392 | 20:19 | نویسنده : عسل |
تاريخ : یکشنبه سیزدهم مرداد 1392 | 14:41 | نویسنده : عسل |
تاريخ : پنجشنبه سوم مرداد 1392 | 22:42 | نویسنده : عسل |
تاريخ : پنجشنبه سوم مرداد 1392 | 22:41 | نویسنده : عسل |

sport massage sport massage

ماساژ به عنوان یکی از اولین اشکال حرکت درمانی ثبت شده است که در بسیاری از فرهنگ ها از 3000 قبل مورد استفاده قرار می گرفته است. تنها در دهه های اخیر است که به لطف توسعه صنایع ارتباطی ما با اشکال گوناگون ماساژ که در فرهنگ های مختلف مورد استفاده بوده آشنا شده ایم.

 

هدف از ماساژ دادن

درمانگر در هر نوع ماساژی هدف معینی را دنبال می کند و در ماساژ ورزشی به نیازهای فردی ورزشکار توجه می شود. به موازات توسعه ورزش و افزایش میزان مشارکت افراد در ورزشهای رقابتی و شدید گرایش به ماساژ ورزشی که سبب بازگشت به حال اولیه بهتر و بهبود عملکرد ورزشی می شود، بیشتر شده است.

ماساژ ورزشی در مقایسه با دیگر انواع ماساژ اهداف متفاوتی را دنبال می کند و لازم است ماساژور اطلاعات کافی در مورد فیزیولوژی و دستگاه های بدن خصوصا آناتومی عضلات و دستگاه اسکلتی داشته باشد. با آگاهی از نحوه عملکرد این دستگاه ها و تأثیر ورزش بر آنها می توان به ارزش ماساژ به عنوان بخشی از تمرین ورزشکاران پی برد.

ورزشکارانی که به دنبال بهبود عملکرد و افزایش توان رقابتی خود هستند سعی می نمایند تمرینات خود را با افزایش قدرت، استقامت و سرعت مطابقت دهند. میزان موفقیت آنها به نوع رقابت و نقشی که در ورزش های رقابتی ایفا می نمایند بستگی دارد. بدون در نظر گرفتن نوع رشته ورزشی همیشه هدف افزایش تدریجی بار تمرینی با استفاده از بیش تمرینی  کنترل شده است. این بیش تمرینی گاهی اوقات سبب بروز مشکلات و عدم توازن در بافت نرم می شود. اگر این عوارض نادیده گرفته شود نه تنها به خودی خود برطرف نمی شوند بلکه تبدیل به آسیب های مزمن شده و سبب کاهش عملکرد ورزشی می شوند.

 

فواید ماساژ ورزشی

ماساژی که با مهارت ارائه شود موثرترین درمان در کاهش تنش های عضلانی و بازگرداندن توازن به دستگاه عصبی ـ عضلانی است. ماساژ منظم خصوصا برای ورزشکاری که تمرینات شدید بدنی انجام می دهد به پیشگیری از آسیب دیدگی کمک موثری می نماید. انجام تمرینات بدنی در درازمدت منجر به ایراد فشارهای زیادی بر مفاصل، لیگامنت ها، تاندون ها و البته عضلات می شود.

عدم توازن در دستگاه عصبی ـ عضلانی به مرور می تواند بصورت مخفی توسعه یافته تا اینکه با بروز آسیب دیدگی خود را بروز دهد. ماساژور حرفه ای می تواند این تغییرات را تشخیص داده با استفاده از تکنیک های صحیح به ورزشکار کمک نماید وضعیت بدنی سالم تری داشته باشد. بنابراین می توان ادعا کرد که برترین منفعت ماساژ ورزشی پیشگیری از آسیب دیدگی است.

 

مضرات ماساژ ورزشی

در بعضی شرایط استفاده از ماساژ بجای آنکه مفید واقع شود اثرات سوء روی ورزشکار می گذارد. بعضی از این شرایط به قرار زیر هستند:

 • دمای بدن اگر بالای 37.7 درجه سانتی گراد باشد و فرد احساس ناخوشی نماید.
 • هنگام بروز عوارض و آسیب هایی چون تورم شدید، زخم های باز، کشیدگی عضلانی، پارگی لیگامنت، کوفتگی، سرمازدگی و سوختگی
 • بیماریهای عروق خونی مانند واریس سیاهرگی، التهاب سیاهرگی (phlebitis) و ترمبوز یا تشکیل لخته در عروق خونی
 • سرطان
 • ملانوم
 • هموفیلی
 • بیماریهای عفونی پوست. عفونت باکتریایی مانند تورم رگهای لنفاوی (lymphangitis)، عفونت قارچی، عفونت ویروسی مانند تبخال
 • مواقعی که ماساژ اثرات و واکنش های معکوس در پی داشته باشد.
 • برای دیابت، کاملا مضر نیست. ماساژ اثراتی مشابه تمرین بدنی روی قند خون دارد.

 

تکنیک های ارائه ماساژ

سه  گونه ماساژی که بصورت رایج در ورزش ها مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:

همه این ماساژها به گونه ای انجام می شود که فشار به سمت قلب هدایت شود. این کار سبب می شود که جریان خون سیاهرگی و جریان مایعات لنفاوی به سمت قلب هدایت شده و به دریچه های عروق صدمه ای وارد نشود. تنها استثناء برای این روش ماساژ ضربه ای آرام است که با هدف کشش تارهای عضلانی انجام می شود.

 

ماساژ ضربه ای

ماساژ ضربه ای شامل حرکات مختلف ضربه ای است که با کف دست و انگشتان انجام می شود. میزان فشار وارده در این نوع ماساژ با توجه به مرحله ای که ماساژ به آن رسیده و هدف از انجام ماساژ متفاوت خواهد بود. حرکات اساسی این ماساژ شامل ضربات ثابت به کف دست و انگشتان است. از طرف دیگر دست ماساژور باید تماس کوتاهی هنگام ضربه زدن داشته باشد و از افزایش فشار پرهیز نماید. نظیر همه ماساژها باید دست ماساژور شل و رها باشد و قالب و شکل هر ناحیه ای از بدن فرد که ماساژ داده می شود را به خود بگیرد. ماساژ ضربه ای همیشه در شروع هر جلسه ماساژ انجام می شود و اهداف وسیعی را دنبال می کند که باید به آنها توجه داشت:

 • آغاز تماس با مراجعه کننده
 • قراردهی مراجعه کننده در وضعیتی راحت
 • گرم کردن بافت ها
 • افزایش فشار خون
 • تحریک اعصاب محیطی
 • آرام سازی عضلات
 • لمس و معاینه بافت ها

ماساژ ضربه ای باید به صورت آرام و ریتمیک ارائه شود. در آغاز باید ضربات بشکل تماسی و آرام باشد و به تدریج برای افزایش جریان خون و اجرای کشش های بعدی روی بافت ها بر میزان فشار افزوده می شود. در این مرحله ماساژ نباید به صورت تهاجمی انجام شود بلکه تمرکز باید روی شناسایی هر نابهنجاری در بافت ها باشد که در مراحل بعدی ماساژ بد ان توجه شود. اگر حرکات سریع انجام شود نه تنها به آرام سازی ورزشکار کمکی نمی نماید بلکه ممکن است سبب نادیده گرفتن نقاط حساس شده و در مراحل بعدی که نیاز به ماساژ قسمت های عمقی است فرد احساس درد و ناراحتی کند. برای اتمام ماساژ نیز از ماساژ ضربه ای استفاده می شود، خصوصا اگر ماساژهای دیگر منجر به تولید درد شود.

 

ماساژ مالشی

ماساژ مالشی روی بافت های عمقی برای کمک به جریان یافتن مایعات بدن، کشش تارهای عضلانی و آرام سازی اجرا می شود. بسیاری از تکنیک های این ماساژ برای بافت های عمقی طراحی شده بنابراین برای بخش های سطحی و کم عمق بدن موثر نیست. باید توجه داشت که تکنیک های ماساژ مالشی روشی مناسب برای جابجایی مایعات بافتهای عمقی و وارد آوردن کشش روی تارهای عضلات عمقی است.

 

ماساژ سایشی

ماساژ سایشی با اهداف کاوشی، کاهش درد جراحت ها و تمایز بین عضلات انجام می شود. وقتی هدف کاوشی را دنبال می کنیم نوک انگشتان هنگام سایش با پوست به دنبال کشف هر گونه ناهنجاری در بافت ها می باشد. این کار کمک می کند در مناطقی مانند اطراف مفصل به ناهنجاری ها پی ببریم. وقتی ماساژ سایشی با هدف کاهش درد جراحت ها و مجزا کردن بافت ها انجام می شود باید به اطلاع مراجع رسانده شود این گونه ماساژ همراه درد و نارحتی است. اجرای ماساژ سایشی برای هدف اخیر باید در زمانی کوتاه انجام شود وگرنه منجر به تحریک بافتهای صدمه دیده شده و سبب بروز عفونت می شود.تاريخ : دوشنبه هفدهم تیر 1392 | 14:17 | نویسنده : عسل |

زمان طلایی برای اخراج


اخراج فوتبالیستها از زمین بازی به دلیل انجام حرکت خطا یا دست زدن به توپ با هدف جلوگیری از گل زدن حریف، می تواند روحیه رقابت جویانه تیم خاطی را افزایش دهد البته تنها در صورتی که بازیکن پس از دقیقه 16بازی از زمین اخراج شود.


به گزارش خبرگزاری مهر، آمارشناسان ادعا کرده اند موفق به تعیین بهترین زمانی از بازی فوتبال شده اند که در آن بازیکنان می توانند خطر گرفتن کارت قرمز را به جان بخرند.

"جان های" ریاضیدان و آمارشناس دانشگاه ساسکس معقتقد است فوتبالیستهایی که برای گل نشدن یک توپ توسط حریف خود را قربانی کرده و با انجام یک خطا، مجازات اخراج را به جان می خرند می توانند با استفاده از زمان طلایی که برای اخراج شدن از بازی تعیین شده است، از میزان آسیب ناشی از عدم حضور خود در زمین بکاهند و نتیجه بازی را تغییر دهند.

به گفته وی کیفیت مقابله یک تیم، زمانی را که در آن خطا کردن برای جلوگیری از گل شدن یک توپ مناسب به شمار می رود را تعیین می کند. اگر تیم حریف از قدرت بیشتری برخوردار بوده و احتمال گل زدن توسط آنها بالا باشد، در صورتی که بازیکنی از تیم ضعیف تر پس از دقیقه 16 برای جلوگیری از گل شدن خطای منجر به اخراجی انجام دهد، اخراج وی از بازی به تیم خاطی آسیبی وارد نخواهد کرد. به گفته "های" اگر تیم حریف 60 درصد احتمال گلزنی داشته باشد، خطاها باید پس از دقیقه 48 انجام بگیرند یعنی کمی پس از آغاز نیمه دوم.

"های" که کتابی به نام "ریاضیات نهفته در ورزش" را نیز نوشته است، بازی های جام جهانی را طی 10 سال گذشته مورد تحلیل های آماری قرار داده است تا محتمل ترین نتیجه بازی هایی که در آن بازیکنان توسط داور به دلیل خطای منجر به گل نشدن یک توپ از زمین اخراج شده اند را بیابد.

در یکی از نمونه ها، در بازی های یک چهارم نهایی جام جهانی 2010 مهاجم اوروگوئه پس از اینکه توپ تیم غنا را با دست از ورود به دروازه بازداشت، با دریافت کارت قرمزی از بازی اخراج شد. در پی این اخراج غنا فرصت پنالتی خود را با گل نزدن از دست داد و در نهایت اوروگوئه در ضربات پنالتی توانست به رقابتهای نیمه نهایی برسد.به گفته های در دقایق پایانی بازی، خطا برای گل نشدن یک توپ به بهای اخراج بازیکن می تواند سرنوشت بازی را زیر و رو کند. برای مثال اگر در یک بازی حریف 30 درصد احتمال گل زدن داشته باشد بازیکن برای جلوگیری از شکست باید پس از دقیقه 71 گل بزند، به بیانی دیگر هرچه شانس گل زدن حریف بیشتر باشد، زمان طلایی برای خطای بازدارنده گل به سمت آغاز بازی کاهش پیدا می کند.

بر اساس گزارش تلگراف، "های" معتقد است کنترل توپ با دست و با دیگر شیوه های بازدارنده توپ با وجود اینکه حرکاتی ناجوانمردانه به شمار می روند، اما می توانند در نتیجه نهایی بازی بسیار تاثیر گذار باشند.تاريخ : دوشنبه هفدهم تیر 1392 | 14:12 | نویسنده : عسل |
خـواب (sleep) حـالتی از استراحت طبیعی است که در پستانداران،
پرندگان، ماهی ها و در برخی بی مهرگان مشاهده میگردد. کاهش
حـرکـات ارادی بـدن، کـاهـش واکــنش بـــه محرکات خارجی، افزایش
سرعت آنابولیسم و کاهش سرعت کاتابولیسم از خصوصیات خواب
میباشند.

آنـابولیسم (ساز)(anabolism): یک پروســـه متابولیکی است که
مولکولهای بزرگ از مولکولهای کوچک سنتز میشوند. ساخت ارگانها
و نسوج-سنتز مولکولهای پیچیده و ساختارهای سلولی-پروسه های آنابولیک انرژی خواه (مصرف ATP) میباشند.

کاتابولیسم (سوخت)(catabolism): یک پروسه متابولیکی که مولکولهای بزرگ شکسته و به مولکولهای کوچک تبدیل میشوند، سپس در فرایند تنفس سلولی مورد استفاده قرار میگیرند. -شکست ساختار سلولی-پروسه های کاتابولیک انرژی زا (تولید ATP) میباشند.

میزان خواب مطلوب:

افرادی که کمتر از 4 ساعت و یا بیشتر از 8 ساعت میخوابند، احتمال اینکه دچار مرگ زودرس شوند بیشتر است (نظیر عارضه چاقی). افرادی که در 24 ساعت 8 ساعت میخوابند، عملکردشان بهبود یافته و ریسک سوانح در آنها کاهش و عملکرد سیستم ایمنی آنها بهبود می یابد. برای اطلاع از میزان خواب با توجه به سن به مقاله بهداشت خواب رجوع کنید.

فیزیولوژی خواب:

چرخه میان خواب و بیداری در برگیرنده مراحل مختلفی از خواب میباشد. خواب به دو قسمت کلی تقسیم میشود:

1-مرحله غیر رم(NON-REM)(NREM): هفتاد و پنج تا هشتاد درصد کل زمان خواب را به خود اختصاص داده و در آن سیستم پاراسمپاتیک فعال است. این مرحله خود به 4 مرحله تقسیم بندی میگردد. مراحل 3 و4  به خواب امواج آهسته(SLOW WAVE SLEEP)(SWS) نیز معروف هستند.

2- مرحله رم و یا حرکات سریع چشم(RAPID EYE MOVEMENT)(REM):در این مرحله سیستم سمپاتیک فعال بوده و فقدان تونوس عضلات اسکلتی اتفاق می افتد.

تونوس عضلانی(MUSCLE TONE/TONUS): انقباضات مداوم و غیر فعال عضلات می باشد، که کمک میکند به حفظ وضعیت بدنی و تعادل بدن.

مراحل خواب بر اساس امواج مغزی مشخص میشوند.

نوار مغزی و یا الکتروانسفالوگرافی(ELECTROENCEPHALOGRAPHY): اندازه گیری فعالیت الکتریکی مغز (ثبت امواج مغزی) با قرار دادن الکترودهایی بر روی پوست سر و یا درون قشر مخ. نتیجه آن الکتروانسفالوگرافELECTROENCEPHALOGRAPH(EEG) و یا امواج مغزی(BRAINWAVES) میباشد.

امواج مغزی:

1- امواج گاما(GAMMA): با فرکانس 26 تا 100 هرتز-در فعالیت های ذهنی پیچیده، ادراک، حل مسئله، ترس و گوش بزنگ بودن تولید میشود.

2- امواج بتا(BETA): با فرکانس بالای 12 هرتز (معمولا 20 هرتز)-در وضعیت بیداری، افکار مضطرب، تفکر و تمرکز فعال  و استدلال تولید میشود. مصرف کافئین باعث تولید امواج بتا میشود.

3- آمواج آلفا(ALPHA): با فرکانس 8 تا 12 هرتز است-در وضعیت بیداری و آرمیدگی(آرامش خاطر)، یادگیری، خیالپردازی طی روز و معمولاً با چشمهای بسته تولید میشود-با خواب آلودگی کاهش می یابد.

4- امواج تتا(THETE): با فرکانس 4 تا 8 هرتز است-در مرحله قبل از خواب و هنگام بیداری (خواب آلودگی)، هنگام خواب (خواب سبک)، دیدن رویاها، مدیتیشن(مراقبه) عمیق، هیپنوتیزم، حالت خلسه، نیایش ،خیالپردازی طی روز، اشراق، خلاقیت، حافظه، یادگیری و رویاهای روشن ظاهر میگردند. امواج تتا دسترسی به اطلاعاتناخودآگاه را میسر میسازد.

5- امواج دلتا(DELTA):با فرکانس  4 هرتز  و یا پایینتر. در مراحل 3  و 4 خواب ظاهرمیگردد، در مرحله خواب عمیق و فاقد رویا. دسترسی به اطلاعات ناخودآگاه از طریق امواج دلتا صورت میگیرد.

نکته: یک هرتز برابر یک سیکل در ثانیه است. مثلاً 8 هرتز یعنی 8 سیکل در ثانیه.

مراحل خواب:

1-بیداری:در این مرحله امواج آلفا ظاهر میشود با فرکانس 8 تا 10 هرتز.

2-مرحله غیر رم(NREM) که 90 تا 120 دقیقه طول میکشد:

-مرحله نخست خواب: این مرحله گذر از بیداری به خواب است. با محو شدن امواج آلفا و ظهور امواج تتا (فرکانس 4 تا 8 هرتز) آغاز میشود. البته در این مرحله امواج آلفا نیز حضور دارند، اما امواج تتا غالب میباشند. در این مرحله فرد اندکی از تونوس عضلانی خود را از دست میدهد. در این مرحله فرد ممکن است پدیده تکانهای خواب و توهمات خواب را تجربه کند. تنفس آهسته میشود، ضربان قلب منظم میشود، فشار خون کاهش می یابد، دمای مغز افزایش می یابد، جریان خون به مغز کاهش یافته و چشمها اندکی تکان میخورند. چنانچه فرد در این مرحله از خواب بیدار شود، گویی اصلاً نخوابیده است.این مرحله 5 تا 10 دقیقه بطول می انجامد.

- مرحله دوم خواب:در این مرحله امواج تتا (فرکانس 5 تا 15 هرتز) به شکل دوک هــا (SPINDLES)(انفجارهای فعالیتی)  و (K-COMPLEX)(اوج امواج مغزی ناگهان سقوط میکند و سپس مجددا اوج میگیرد) مشاهده میگردد. در این مرحله آگاهی هوشیارانه از محیط خارجی ناپدید میشود، خواب سبک است، فرد را میتوان با صدا زدن براحتی بیدار کرد، فشار خون، دمای بدن، متابولیسم و فعالیت قلب کاهش می یابند -45 تا 55 درصد کل خواب را به خود اختصاص میدهد. این مرحله نیز 5 تا 15 دقیقه بطول می انجامد.


-مرحله سوم خواب: در این مرحله امواج دلتا (2 تا 4 هرتز) و تتا حضور دارند. 20 تا 50 درصد امواج دلتا و مابقی امواج تتا هستند. این مرحله، مرحله خواب عمیق است-برای بیدار کردن فرد بایستی بیشتر تلاش کرد-این مرحله نیز 5 تا 15 دقیقه بطول میانجامد-این مرحله 3 تا 8 درصد کل خواب را به خود اختصاص میدهد.

-مرحله چهارم خواب: عمیق ترین مرحله خواب است و در آن امواج دلتا و تتا حضور دارند. 50 درصد دلتا و 50 درصد تتا. فرکانس در محدوده 0.5 تا 2 هرتز است-این مرحله 10 تا 15 درصد کل خواب را به خود اختصاص میدهد-تنفس ریتمیک و موزون میشود-بیدار کردن فرد دشوار است-در این مرحله است که اختلالات وحشت شبانه، شب ادراری، خوابگردی و صحبت کردن در خواب روی میدهند- چنانچه فرد در این مرحله، از خواب بیدار شود احساسی گیجی و گم گشستگی کرده و قادر نیست درست راه برود، که به این وضعیت در اصطلاح ایستایی خواب(SLEEP INERTIA) میگویند-در این مرحله فعالیتها و کارکردهای بدن به شدت کاهش می یابد.

نکته:پس از اتمام مرحله 4، خواب مستقیماً وارد مرحله پنجم و رم نمیشود، بلکه مجدداً به طور معکوس به مراحل 3 و 2 بازگشته و سپس وارد مرحله رم میشود.

3- مرحله ر‌م (REM) و یا مرحله پنجم خواب: در این مرحله امواج بتا (فرکانس بالای 12 هرتز) ظاهر میگردد. در این مرحله امواج مغزی کوتاه و نامنظم میشوند-بطوری که امواج مغزی بیشتری مشابه وضعیت بیداری هستند تا خواب-اغلب خوابهای واضح در این مرحله دیده میشوند (به خاطر داشته باشید رویا بینی ممکن است در هر مرحله از خواب روی دهد)-در این مرحله حرکات سریع چشم مشاهده میشود-ضربان قلب نامنظم شده و افزایش می یابد-فشار خون کاهش می یابد-تنفس کم عمق، سریع و نامنظم میشود-فعالیت مخ افزایش می یابد-تمام عضلات ارادی بدن فلج میشود-احتمال حمله قلبی در بیماران قلبی در این مرحله به اوج خود میرسد-مصرف اکسیژن بدن افزایش می یابد-ممکن است انگشتان دست و پا و صورت دچار انقباضات ناگهانی شوند-مردان در این مرحله دچار نعوض و زنان دچار تراکم خون در ناحیه کلیتوریس میشوند-حرارت بدن در این مرحله بدرستی تنظیم نمیگردد-لرز و تعریق متوقف میگردد و دمای بدن با دمای محیط  برابرمیشود. این مرحله در حدود 10 دقیقه طول میکشد. البته در چرخه های بعدی از مدت مراحل 3 و 4 خواب کاسته شده و به مدت رم افزوده میگردد، بطوری که آخرین مرحله رم یک ساعت بطول خواهد انجامید.

نکته:یادآوری رویا هنگام بیدار شدن از مرحله غیر رم غیر ممکن اما حین بیدار شدن از مرحله رم با جزئیات کامل امکان پذیر است.

نکته:مصرف قرصهای خواب آور و الکل مراحل عمیق خواب و رم (REM) را سرکوب میکنند. از اینرو روز بعد معمولاً بیشتر احساس خواب آلودگی میکنید.

نکته:نوزادان و کودکان 50 درصد زمان خواب را در مرحله (NREM) و 50 درصد آن را در مرحله (REM) سپری میکنند.

نکته:بزرگسالان 20 درصد زمان خواب را در مرحله (REM) و 80 درصد آن را در مــــرحله (NREM) سپری میکنند.

نکته:افراد مسن تنها 15 درصد کل زمان خواب را در مرحله (REM) سپری میکنند.

نکته:خرخر کردن تنها در مرحله (NREM) ایجاد میشود.

چرخه خواب(SLEEP CYCLE):

عبارت است از چرخه های متوالی غیر رم(NREM) و رم(REM) که در حدود 100 تا 120 دقیقه بطول می انجامد. هر فرد بطور معمول 4 تا 5 چرخه خواب را در طول شب تجربه میکند. چرخه خواب به ترتیب شامل: بیداری-1-2-3-4-3-2-REM میباشد.

نحوه تنظیم خواب:

سیکل خواب و بیداری توسط ساقه مغز، تالاموس، محرکات خارجی و هورمونهای هیپوتالاموس تنظیم میگردد.

1- برخی انتقال دهنده های عصبی در خواب و بیداری نقش دارند. سطوح ملاتونــــــین(MELATONIN) در شب افزایش می یابد. این هورمون خوابیدن را تسهیل میکند. همچنین آدنوزین(ADENOSINE) و نوکلئوتید(NUCLEOTIDE) که در تولید انرژی برای فرایندهای بیوشیمیایی حضور دارند در هنگام بیداری به تدریج در مغز انباشته شده و هنگام خواب از میزان آنها کاسته میشود. این انباشتگی در طی روز در به خواب رفتن انسان نقش دارد. مصرف کافئین اثر آدنوزین را خنثی میکند.

2- فرآیند هموستاتیک: وقتی فرآیندی بطور دائم در حال فعالیت است تا یک سطح ثابت را در بدن حفظ کند، به آن فرآیند هموستاتیک میگویند. هنگامی که مدت خواب شب قبل ما ناکافی باشد، ما در شب بعد تمایل به خواب عمیق تری پیدا میکنیم، و بر عکس. این فرایند کمک میکند تا میزان خواب مورد نیاز بمنظور برخورداری از سطح ثابت و کافی هوشیاری روزانه فراهم آید.

3- هسته فوق چلیپایی (SUPRACHIASMATIC NUCLEUS)(SCN): قسمتی از هیپوتالاموس است که نقش مهمی را در فرایند خواب و بیداری بعهده دارد. این هسته در حضور نور خورشید پیامهایی را به سمت غده صنوبری(PINEAL GLAND) ارسال میکند که دستور توقف ترشح ملاتونین را به آن میدهد.

4- ریتم  شبانه روزی(CIRCADIAN RHYTHM): یک چرخه 24 ساعته در فرآیند فیزیولوژیک حیوانات، گیاهان، قارچها و سیانوباکتریها میباشد. این ریتم درونزاد است اما محرکات خارجی نظیر نور خورشید و درجه حرارت محیط میتوانند آن را تعدیل کند. این ریتم در پستانداران در هسته فوق چلیپایی (SCN) هیپو تالاموس مستقر است.(SCN) اطلاعات روشنایی را از طریق شبکیه چشم ها دریافت کرده و فرمان ها را به غده صنوبری انتقال میدهد.

5-(ULTRADIAN): عبارت است از فعالیت های بیولوژیکی که در چرخه های فیزیولوژیکی 20 ساعت و یا کمتر تکرار میگردند. این چرخه مستقل از فاکتور روشنایی عمل میکند. برخی از این چرخه ها شامل آزاد سازی هورمونها، ضربان قلب، تنظیم درجه حرارت بدن و تنظیم اشتها است.

نکته: ژنتیک، سن، مصرف داروها، رفتار، فاکتورهای اجتماعی و بیماریها نیز بر روی میزان و کیفیت خواب تاثیر دارند.

نکته:برای اطلاع بیشتر از این چرخه ها به مقاله "ساعت بیولوژیک بدن" رجوع کنید.

نظریه های مبتنی بر کارکرد خواب:

1-کارکرد ترمیمی(restorative): خواب یک زمان پویا برای ترمیم، بازسازی و رشد موجود زنده محسوب میگردد. مثلا در مراحل 3 و 4 سطح هورمون رشد افزایش و تغییراتی نیز در سیستم ایمنی پدید می آید. حین خواب ترمیم عضلات و سایر نسوج انجام گرفته و سلولهای مرده و یا پیر بوسیله سلولهای جدید جایگزین می شوند. محرومیت از خواب به کاهش تدریجی کارکرد سیستم ایمنی بدن منجر میشود. همچنین محرومیت از خواب متابولیسم بدن را دستخوش تغییر میکند. مرحله(NREM) مرحله آنابولیک است که در آن فرایند های فیزیولوژیک رشد و جوان سازی سیستمهای ایمنی، عصبی، عضلانی و اسکلتی صورت میگیرد. خواب ممکن است نرونها را بازسازی کرده و ترشح برخی هورمونها و سنتز برخی پروتئین های مغز را افزایش دهد.

2-نقش در حافظه و یادگیری: مرحله (REM) خواب کمک میکند به تحکیم و تثبیت حافظه فضایی و روندی، در حالی که مراحل 3 و 4 خواب در تثبیت حافظه اظهاری نقش دارند. مغز ابتدا اطلاعات را در حافظه کوتاه مدت ذخیره کرده و سپس هنگام خواب آنها را رمز گذاری و به حافظه بلند مدت انتقال میدهد.

3-سازگاری: خواب به عنوان یک کارکرد انطباقی عمل میکند. موجود زنده در شب انرژی ذخیره میکند و از خطر شکار چیان و یا احتمال سقوط از دره ها در امان می مانند. خواب باعث کاهش مصرف انرژی و ذخیره آن میگردد. اما نقش حفاظتی خواب مورد پذیرش تمام پژوهشگران نیست چراکه حین خواب موجود زنده هوشیار نیست و ممکن است بیشتر در معرض خطر شکار شدن قرار گیرد.

4-شارژ مجدد مغز: استفاده از آدنوزین به عنوان یک سیگنال مبنی بر اینکه مغز نیاز به استراحت دارد.از آنجایی که ترشح آدنوزین بازتاب دهنده فعالیت سلول های مغز است،افزایش انباشتگی و تمرکز این ماده شیمیایی ممکن است روشی باشد که عضو برای سنجش وضعیت خود، مبنی بر اینکه ذخایر انرژی رو به اتمام است و مغز برای مدت کوتاهی نیاز به خاموش شدن دارد، استفاده میکند. سطح آدنوزین در مغز حین بیداری به تدریج افزایش یافته و حین خواب کاهش می یابد.

اینرسی خواب(SLEEP INERTIA) چیست؟

یک حالت فییولوژیک بدن است که با کاهش چالاکی در حرکات همراه است. یک حالت سستی و گیجی که بدنبال بیدار شدن ناگهانی از خواب عمیق روی میدهد. این حالت 15 تا 20 دقیقه باقی می ماند. هر قدر فرد هنگام پریدن از خواب در حال بسر بردن در خواب عمیق تری باشد، این ایستایی شدید تر احساس میشود. علت ایجاد ایستایی خواب تجمع آدنوزین در مرحله (NREM) میباشد. مصرف کافئین اثر اینرسی خواب را سرکوب میکند.

خواب چند فازی (POLYPHASIC) چیست؟

یک الگوی خواب است که هدفش کاستن از زمان خواب و تقلیل آن تا 2 تا 5 ساعت است. این الگو با تقسیم خواب در چندین دوره خواب کوتاه 20 تا 45 دقیقه ای در طی روز محقق میشود. پیروی از این الگوی خواب بسیار دشوار است، چراکه مستلزم زمانبندی دقیق وسختی است. چراکه اگر حتی یکی از خواب های کوتاه حذف شود، کارایی خود را از دست داده و فرد احساس خواب آلودگی شدید خواهد کرد. اشخاصی که این الگوی خواب را ترویج میکنند، بر این عقیده هستند  که مرحله (REM) مهمترین مرحله خواب میباشد. از آنجایی که تصور میشود لئوناردو داوینچی نیز از این روش پیروی میکرده این روش به خواب داوینچی نیز شهرت دارد. یک نمونه خواب چند مرحله ای به قرار زیر است:

6 خواب کوتاه هر کدام به مدت 20 تا 25 دقیقه در فواصل زمانی 4 ساعت.

خواب چند فازی هواداران و مخالفان خاص خود را دارد اما از آنجایی که پیروی از آن در زندگی شهری امروزی غیر ممکن می نماید،از طرفداران اندکی برخوردار است.

کسری خواب(SLEEP DEBT) چیست؟

یک اثر تراکمی عدم برخورداری از خواب کافی است.کسری خواب معمولا بر مبنای 8 ساعت خواب تعیین میگردد(البته نیاز به خواب بسته به سن و عادات فرد متفاوت است). چنانچه یک شب 7 ساعت خوابیده باشید، بایستی برای جبران کسری خواب ، شب بعد 9 و نیم ساعت، یا دو شب پیاپی به مدت 8:45 دقیقه و یا سه شب متوالی 8:30 ساعت بخوابید. و اگر یک شب 6 ساعت خوابیده باشید، برای جبران آن بایستی شب بعد 11 ساعت و یا دو شب متوالی 9:30 بخوابید. شما قادر میباشید توسط تست تاخیر خواب(SLEEP LATENCY) میزان کسری خواب خود را بسنجید. این تست با اندازه گیری سرعت به خواب رفتن، میزان کسری خواب شما را تعیین میکند. شرایط تست: تاریکی مطلق، فقدان سر و صدا، عدم مصرف الکل و کافئین و سایر مواد محرک و یا سرکوب گر، وضعیت هیجانی طبیعی و آرام. اکنون ببینید چند دقیقه طول میکشد که خوابتان ببرد:

1-5 دقیقه: کسری خواب شدید.

5-10 دقیقه: کسری خواب متوسط.

10-15 دقیقه: کسری خواب جزئی.

15-20 دقیقه: بدون کسری خواب و یا کسری خواب بسیار اندک.

بیش از 20 دقیقه: فقدان کسری خواب.

علایم و عواقب محرومیت از خواب(SLEEP DEPRIVATION):

کاهش سطح هوشیاری در طی روز-نارسایی در حافظه-کاهش توانایی شناختی، تفکر و پردازش اطلاعات-کاهش قدرت سیستم ایمنی بدن-چرت زدن در طی روز-سرگیجه-تحریک پذیری-تاری دید-خمیازه کشیدن-نارسایی قلبی-سکته-درد عضلانی-توهمات-افسردگی-کور رنگی-حال تهوع-بی قراری-اختلال رشدی در کودکان-کاهش سرعت واکنش نشان دادن-حمله قلبی-ابتلا به پر فشاری خون-دیابت-چاقی.

نکته: ابتلا به پر فشاری خون، حمله قلبی، سکته، دیابت و چاقی از عوارض بلند مدت بی خوابی و محرومیت از خواب میباشند. بی خوابی با افزایش زمان گرسنگی و تاثیر بر متابولیسم باعث چاقی میشود.

نکته:تنها از دست دادن 1.5 ساعت از خواب مورد نیاز شبانه باعث کاهش 30 درصدی سطح هوشیاری در طی روز میشود.

همزمان سازی امواج مغزی: (BRAINWAVE SYNCHRONIZATION)

و یا فرکانسهای زنش دوگوشی(BINAURAL BEAT FREQUENCIES) بر این اصل مبتنی است که تداخل دو صوت مشابه با فرکانسهای اندکی متفاوت تولید یک صوت با فرکانس جدید را میکند،  که در واقع اختلاف فرکانس آن دو صوت اولیه است. البته اختلاف بایستی اندک باشد (کمتر از 30 هرتز) تا فرکانس جدید تولید گردد و گرنه دو صوت مجزا به گوش خواهد رسید. چنانچه محرکات خارجی بر مغز اعمال گردند، این امکان وجود دارد که فرکانس مغز از یک مرحله به مرحله دیگر قابل تغییر باشد. مثلاً چنانچه فرد در مرحله بتا (گوش بزنگ بودن) باشد و یک محرک 10 هرتز به مغز وی اعمال گردد، فرکانس مغز به سوی فرکانس محرک تغییر خواهد کرد، که حس آرمیدگی به فرد دست خواهد داد. هر چه  فرکانس محرک نزدیک تر به فرکانس و امواج غالب مغز باشد این اثر کاراتر خواهد بود. بنابراین هنگام تغییر فرکانس به فرکانس دیگر، فرکانس آغازین بایستی تا جایی که امکان دارد به فرکانس جاری مغز نزدیک باشد. همچنین تغییرات بایستی آهسته، یکنواخت و مداوم انجام گیرد. اما از آنجایی که بدون دستگاه ثبت امواج مغزی نمیتوان به این مهم دست یافت معمولاً فرکانس آغازین باید 20 هرتز باشد، چراکه معمولاً مغز در طی روز در مرحله بتا (20 هرتز) میباشد. و یا چنانچه احساس آرمیدگی میکنید فرکانس آغازین بایستی 15 هرتز فرض شود.

آسانترین روش در اعمال محرک به مغز از طریق گوش ها است. از سایر حواس نیز میتوان استفاده کرد که معمولاً حس دیداری است. اما انسان از آنجایی که قادر به شنیدن اصواتی که برای تحریک مغز لازم است نیست (کمترین حد شنوایی در انسان 20 هرتز است) بنابراین از تکنیک فرکانسهای زنش دوگوشی استفاده میشود. اگر از طریق گوش چپ یک صوت یکنواخت و ممتد 500 هرتز و از طریق گوش راست یک نوای یکنواخت و ممتد 510 هرتز به مغز ارسال گردد، این دو صوت در مغز با یکدیگر آمیخته گردیده و اختلاف آنها که 10 هرتز است در مغز ادراک میگردد. این 10 هرتز کاملاً توسط مغز شکل میگیرد. وقتی که از هدفون استریو نیز استفاده میکنید صدای گوشی های چپ و راست تنها در مغز با یکدیگر تلفیق میشوند. اختلاف فرکانس وقتی اینگونه توسط مغز ادراک میگردد زنش دوگوشی(BINAURAL BEAT) نامیده میشود. درک شنیداری زنش دوگوشی وقتی بوجود می آید که دو صوت همزمان با فرکانسهای تقریباً مشابه (البته کمتر از  1500 هرتز) به گوش ها ارائه شود، و مغز اختلاف فاز میان آن دو را تشخیص میدهد، آنگاه مغز دو سیگنال صوتی ورودی را باهم تلفیق نموده و حس شنیدن یک صوت سوم  بوجود می آید.

بنابراین از این تکنیک و استفاده از محرکات صوتی میتوان در تغییر سطح آگاهی و هوشیاری و امواج مغزی انسان بهره گرفت. در این تکنیک فرد به ترکیبی از زنش های صوتی دوگوشی به همراه یک صدای زمینه مانند موسیقی یا نویز گوش فرا می دهد. اما گوش دادن منفعلانه به این اصوات کافی نبوده، بلکه بایستی میل و توانایی به ریلکس شدن و تمرکز کردن در شنونده وجود داشـــته باشد. مثلاً برای مراقبه امواج آلفا (8 تا 13 هرتز)، افزایش توانایی یادگیری و حافظه امواج تتا (4 تا 7 هرتز) استفاده میگردند. از این روش میتوان در تنظیم ترشح هورمونها، درمان برخی اختلالات روانی، مراقبه، یادگیری، تقویت حافظه، افزایش خلاقیت، افزایش تمرکز، القاء خواب، خود هیپنوتیزم، آرام سازی، ترک اعتیاد، خواب روشن و غیره سود جست.


میزان نیاز خواب در موجودات مختلف:

خفاش قهوه ای در شبانه روز 20 ساعت، مار پیتون 18 ساعت، نوزاد انسان 16 ساعت، ببر ها 16 ساعت، گربه ها و موش ها 12 ساعت، سگ ها و خرگوش ها 11 ساعت، انسان بالغ 8 ساعت، انسان مسن 6 ساعت، گاو ها و گوسفندها 4 ساعت، خرها و اسب ها 3 ساعت، و زرافه ها تنها 2 ساعت در شبانه روز می خوابند.

نکته:گاو، گوسفند و اسب ها قادر میباشند در حالت ایستاده نیز بخوابند اما برای تجربه مرحله (REM) بایستی حتماً دراز بکشند.

نکته: دلفین ها و وال ها از آنجایی که تنها در حالت بیداری قادر به تنفس میباشند، بنابراین هنگام خواب تنها یک نیمکره مغز شان به خواب میرود و نیمکره دیگر هوشیار باقی می ماند.

نکته: پرندگان نیز میخوابند، اما معمولاً با یک چشم بسته.در پرندگان حین خواب نیز یک نیمکره مغز میتواند هوشیار و فعال باقی بماند. مرحله (NREM) در پرندگان 2 دقیقه و مرحله (REM) تنها 30 ثانیه بطول می انجامد.

نکته: ماهی ها نیز میخوابند. اما ماهی ها فاقد پلک میباشند و بیشتر بنظر میرسد در حال  استراحت هستند تا اینکه خوابیده باشند. در حالت خواب امواج مغزی ماهی ها تغییر نمیکند و تنها میزان سطح هوشیاری آنها نسبت به  محیط کاهش می یابد.

نکته: هر چه جثه پستانداران کوچکتر باشد، معمولاً بیشتر میخوابند. مثلاً فیلها 4 ساعت و خفاش ها 20 ساعت می خوابند. اما استثنا نیز وجود دارد، مانند شیرها، ببرها،سگ ها و گربه ها. علت آن این است که حیوانات کوچک از ظرفیت ذخیره انرژی کمتری برخوردار بوده و انرژی حرارتی را با سرعت بیشتری از دست میدهند.

نکته:همچنین پستاندارانی که بیشتر میخوابند معمولاً طول عمر کمتری نیز دارند.(البته استثنا هایی نیز وجود دارد)

تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1392 | 18:40 | نویسنده : عسل |
 • اپل
 • جاده ماز
 • بیا 2 اینجا